M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Mindre buller från Roslagsbanan när Christian Berner AB levererar rälsdämpning till SL

SL kompletterade under april 2016 bullerskärmarna längs Roslagsbanan med rälsdämpning i spårkurvorna och får därmed en markant minskning av buller. Teknikhandelsföretaget Christian Berner AB kommer även att leverera material för rälsdämpning på Saltsjöbanan under sommaren 2017. Ordervärdet på projektet är cirka 3,7 miljoner kronor för Roslagsbanan och Saltsjöbanan inklusive optioner.

Läs hela pressmeddelandet >

TopContent: Reference (50299)
Default.Master