M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Oslo Sporveier väljer åter Christian Berner som leverantör av slipermattor

Vi kommer att leverera slipermattor (Under Sleeper Pads) till Sporveier. Ordern gäller två olika spår: Kolsåsbanen (bana) och Lørenbanen och den totala spårsträckan dubbelspår är cirka två kilometer. Detta är vår sjätte respektive andra leverans till Kolsåsbanen och Lørenbanen.

16 decibels insättningsdämpning

Mattor av Sylodyn®, marknadens bästa material, gjuts in i underkant av betongsliper. Syftet är att minska vibrationsöverföringen från tåget till omgivande mark. Utöver stukturljudsdämpning erhålls också ett följsammare spår vilket ger en behagligare resa och en längre livslängd på spåret.
Mätningar visar att man kan uppnå upp till 16 decibels förbättring vilket är ett mycket bra resultat. Denna order kommer att avsevärt förbättra ljudkvaliteten för de som bor och verkar nära spåret.
Leverans sker vecka 25 och planeras vara ute på bana vecka 27.

Förlängd livslängd med marknadens bästa slipermattor

Ökad elasticitet i form av slipermattor ökar tillgängligheten i spåret och ger bättre förutsättningar för "non-stop operation". Resultaten av en mer högkvalitativ spårkonstruktion är färre stopp och störningar genom att serviceintervall förlängs och material får längre livslängd. I slutändan innebär detta livscykelkostnader som kan reduceras med mer än 30% när man använder slipermattor.

För mer information:

Magnus Sköld
031-33 66 923
magnus.skold@christianberner.com

TopContent: Reference (37638)
Default.Master