M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Peab väljer än en gång vibrationsdämpning från Christian Berner AB för att skapa nya bostäder

Christian Berner AB levererar vibrations- och stomljudsisolering till Peab Bostad för grundläggning av hus till projektet Kv Traversen 8. BRF Allégården, intill järnvägen i centrala Sollentuna.

Läs hela pressmeddelandet >

TopContent: Reference (49747)
Default.Master