M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Slipermattor till Trafikverket

Trafikverket kommer att använda våra SYLOMER® slipermattor på alla sina sliprar i den nya generationens spårväxlar som lanseras inom kort. Utöver detta väljer man även att ha slipermattor i linjespår på sträckor där man har högt slitage vilket främst gäller Malmbanan, men även broar och andra styva konstruktioner. Omfattningen är en prognos på fler än 100 000 sliprar under hela kontraktsperioden som sträcker sig över två år med option på 2+2.
 
Ökad elasticitet i form av slipermattor ökar tillgängligheten i spåret och ger bättre förutsättningar för "non-stop operation". Resultaten av en mer högkvalitativ spårkonstruktion är färre stopp och störningar genom att serviceintervall förlängs och material får längre livslängd. I slutändan innebär detta livscykelkostnader som kan reduceras med mer än 30% när man använder slipermattor.
 
Trafikverkets målsättning är att det i framtiden ska vara slipermattor på alla sliprar som nyinstalleras i systemet. Första beställningen kom från Strängbetong som beställde 17 812 st slipermattor till renoveringen av sträckan Gällivare - Koskuskulle på Malmbanan.
TopContent: Reference (33867)
Default.Master