M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Swedish Tissue PM4

ROBAFLOW-S: Lameller i inloppslådan används för att bilda/upprätthålla turbulens i massasuspensionen. Formationsförbättringar ges via lamellens stabilitet vilket ger ett jämnare utflöde från inloppslådan.

ROBAFLOW-S lameller är en nyutveckling för pappersmaskinens inloppslåda. ROBAFLOW-S har mycket god kemisk resistens, hydrolysbeständighet, värmetålighet och flexibilitet. Tillverkas i alla förekommande storlekar i ett stycke utan skarvar och för alla typer av hållare.

Tillverkar Tissue 15 – 37 gsm på Valmet Cresent Former. Hastighet 1500 m/min. Virabredd 2750 mm

TopContent: Reference (33179)
Default.Master