M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Tandkolloidkvarn till Axel Christiernsson

Ett vinnande koncept med FrymaKoruma.

Smörjfettstillverkaren Axel Christiernsson i Nol strax utanför Göteborg installerar ytterligare en linje för tillverkning av smörjfett.

Vi har tillsammans med vår leverantör FrymaKoruma levererat ett 30-tal våtmalningskvarnar till Axel Christiernsson under de senaste 30 åren.

Senaste investeringen är en FrymaKoruma tandkolloidkvarn MZ 190 som kommer att klara ett produkt-flöde på upptill 26000 liter produkt per timma och den togs i drift under augusti. Våtmalningskvarnens främsta syfte är att homogenisera samt mala smörjfettet till önskad partikelstorlek och konsistens. "Vi har haft ett mycket nära samarbete med FrymaKoruma och Christian Berner under årens lopp, varför ändra på ett vinnande koncept?" förklarar Thomas Molin, underhållschef på Axel Christiernsson.

TopContent: Reference (15886)
Default.Master