M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

UV-aggregat till Mariebergs vattenverk

VästVatten avser att installera UV-aggregat för beredning av dricksvatten på Mariebergs vattenverk. Syftet med UV-behandlingen är att skapa en mikrobiologisk säkerhetsbarriär.

Leveransens fullständiga omfattning i korthet:

  • Leverans och montage av tre UV-aggregat med tillhörande varsitt automatikskåp
  • Kabeldragning mellan UV-aggregat och automatikskåp på kabelstegar, kabelstegar monteras i egen regi
  • Utbildning av vattenverkets personal med avseende på UV-aggregatens drift och skötsel
  • Teknisk dokumentation avseende levererad utrustning
  • Medverkan vid provning, intrimning och idrifttagande
TopContent: Reference (33185)
Default.Master