M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vi är leverantör till världens högsta trähus

I Bergen, Norge uppförs nu det högsta trähuset i världen för boende - 51 meter och 14 våningar högt.
Huset är konstruerat med en kombination av bärande limträkonstruktioner, volymelement och ett färre antal betongbjälklag.

Rolf Calmstierna, Produktchef Bygg, på Christian Berner AB:
- Det är mycket tillfredsställande att vi kan vara en del av den här utvecklingen. Byggsystem i trä minskar byggandets miljö- och klimatpåverkan. Skogen växer i takt med oss själva och träet binder koldioxid under hela byggnadens livslängd. Trä är också det enda helt förnyelsebara byggmaterialet. Christian Berner gör det möjligt att lösa den akustiska utmaningen genom vår metod med elastomerer SYLOMER® och SYLODYN® som säkerställer hög isolering av flanktransmitterande ljud. Ett bullerfritt boende med andra ord.

TopContent: Reference (44559)
Default.Master