M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vi levererar Sveriges största UV-anläggning

Vi har vunnit en upphandling gällande vad som kommer att bli Sveriges största UV-anläggning för rening av dricksvatten. Leveransen omfattar en ny anläggning för desinfektion av dricksvatten som produceras vid Sydvatten AB:s vattenverk, Ringsjöverket i Stehag, Skåne.

Pressmeddelande: Sveriges största UV-anläggning för rening av dricksvatten

Bild på UV-anläggningen Bilden får endast användas i samband med distribution av pressmeddelandet (länk ovan). Copyright 2013 Christian Berner AB.

Läs även om våra UV-aggregat för mindre anläggningar

Ringsjöverket är ett klassiskt ytvattenverk vars reningsprocesser utgörs av fällning, sedimentering, snabbfiltrering, långsamfiltrering samt desinfektion.

Nu kompletterar Sydvatten AB Ringsjöverket med UV-desinfektion för att förbättra desinfektion och säkerställa att dricksvattnet är hälsosamt för användarna.

Man ställer bland annat krav på att:

  • UV-systemet ska baseras på lågtrycklampor
  • UV-aggregaten är flexibla inför framtida ändringar i vattenflöde och vattenkvalitet
  • Automatiserad styrning, övervakningsmöjlighet och hög driftsäkerhet

Wedeco UV-anläggning

Christian Berner har sålt UV-aggregat för desinfektion av främst dricksvatten i snart 10 år. Vårt främsta mål har varit att sälja UV-aggregat som uppfyller de krav och riktlinjer som Livsmedelsverket och Svenskt Vatten har satt upp för att UV ska vara en tillförlitlig barriär.

För mer information:

Niclas Arnell, Projektansvarig
031-33 66 946
niclas.arnell@christianberner.com

TopContent: Reference (15892)
Default.Master