M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Xylophane inviger spraytork av GEA Niro

Xylophane har tagit fram ett nytt barriärmaterial till förpackningsindustrin baserat på Xylan som utvinns ur skal från säd. Det nya materialet stoppar syre, fett och arom och kan därmed ersätta aluminium eller plast i förpackningar.

Xylophane bildades 2004 som en avknoppning från Chalmers. Med stöd från först Chalmers Innovation och senare Vinnova samt andra finansiärer har man nu kunnat etablera sin egen pilotanläggning för produktion i mindre skala. Piloten invigdes av Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren i de nya lokalerna man hyr av Eka Chemicals i Bohus.
”Med pilotfabriken på plats kan vi optimera vår produktionsprocess inför storskalig produktion”, säger Håkan Grubb, VD för Xylophane AB.

Redan 2006 när Xylophane började skala upp sin process insåg man att produkten måste torkas för att kunna lagras och distribueras. Spraytorkning visade sig vara den mest lovande tekniken och tillsammans med Christian Berners partner GEA Niro i Köpenhamn optimerades torkprocessen för att få önskade pulveregenskaper. För att kunna bättre styra pulverkvaliteten och dess upplösninghastighet valdes 2009 en spraytork med integrerad fluid bed, en sk Fluidised Spray Dryer.
Under året kommer Xylophane att fortsätta optimera processen och produktegenskaperna med stöd från GEA Niro för att kunna gå vidare med en fullskalefabrik inom ett par år.

Se Xylophane i pressen;

Ny Teknik 25/2

Packnet

För mer information om spraytorkning, kontakta Daniel Frosterud 031-3366914, daniel.frosterud@christianberner.com

För mer information om Xylophane se www.xylophane.se eller kontakta Håkan Grubb, 031-983983

TopContent: Reference (15879)
Default.Master