M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ROBAFLOW®

ROBAFLOW och ROBAFLOW-S är en nyutveckling av lameller till pappersmaskinens inloppslåda. ROBAFLOW har mycket god kemikaliebeständighet, hydrolysbeständighet och tål höga temperaturer. De tillverkas i ett stycke utan svets- eller limskarvar. ROBAFLOW-S är premiumkvalitén och lämpligast för större maskiner.

TopContent: Brand (12425)
Default.Master